وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
850000

محتوای دوره

بازکردن همه
فصل اول: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول و کاربرد آن‌ها
فصل دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر
فصل سوم - حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری‌ها
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
1 از 2