وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1200000

محتوای دوره

بازکردن همه
پیشنیاز ریاضی مهندسی (رایگان)
سری فوریه (رایگان)
تبدیل و انتگرال فوریه
PDE چیست؟
حل PDE با شرط مرزی محدود
PDE با شرط مرزی نامحدود
مباحث تکمیلی در PDE
محاسبه جواب عمومی در PDE
توابع مختلط
سری‌های مختلط
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
1 از 2